Aanmelden

Aanmeldingsprocedure

U kunt zich via het voor u bestemde aanmeldingsformulier op de site aanmelden voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het invullen van het anamneseformulier is voor de aanvraag van een kennismakingsgesprek niet noodzakelijk, maar wel raadzaam. Wanneer u zich aanmeldt voor een intakegesprek dient u zowel het aanmeldings- als het anamneseformulier in te vullen. 

Bij elke aanmelding moet u als gevolg van wettelijke voorwaarden het volgende meenemen of opsturen:

Houdt u er wel rekening mee dat uw aanvraag pas in behandeling wordt genomen als naast het aanmeldingsformulier (en anamneseformulier) ook alle andere gevraagde documenten ontvangen zijn. Stuur ze per post op (Postbus 1256, 1500 AG Zaandam) of mail ze gedigitaliseerd naar: info@schemata.nl

Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de door u aangevraagde diensten uit te kunnen voeren. 

Voorbereiding op afspraak

U krijgt per mail/per post een schriftelijke bevestiging van de afspraak en een folder van Schemata toegestuurd. Als er een behandelovereenkomst opgesteld is, kunt u op aanvraag een kopie van de algemene voorwaarden ontvangen. Indien van toepassing krijgt u tevens de behandelovereenkomst, de betalingsvoorwaarden en een machtiging voor automatische incasso toegestuurd. De behandelovereenkomst dient u ingevuld en ondertekend mee te nemen, evenals een kopie van uw ID bewijs en ziektekostenverzekeringspas. Als er sprake is van twee opvoeders met gezag dan is het van belang dat beide opvoeders hun handtekening zetten.

Toestemmingsverklaring

Informatie verstrekken aan en verkrijgen van derden (zoals scholen/hulpverleners/etc.) vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming.

Privacy

Al hetgeen ter sprake komt in de consulten wordt vertrouwelijk behandeld en valt onder de geheimhoudingsplicht van de behandelend psycholoog. Verdere informatie over geheimhouding, klachtenreglement, inzage in het dossier, en dergelijke staan beschreven in het NIP regelement. Dit reglement kunt u op verzoek inzien.