Formulieren professionals & paraprofessionals

Reden voor aanmelding

Intermediairs /(para)professionals hebben vaak een complexe hulpverlenersrelatie. Hierdoor lopen ze een verhoogd risico om in een loyaliteitsconflict terecht te komen. Dit kan de werkrelatie verstoren. 

U kunt gebruikmaken van de onderstaande voor u relevante aanmeldformulieren om de juiste ondersteuning te ontvangen:

1) Aanmeldingsformulier voor observatie scholen en (medische) kindercentra: voor onderwijzers op voor-, basis en middelbare scholen

2) Aanmeldingsformulier jeugdzorginstellingen en intermediairs: voor (professionals binnen) organisaties die met minderjarigen/jong volwassenen werken

3) Aanmeldingsformulier professionals en paraprofessionals: voor (para)professionals die met minderjarigen/jong volwassenen werken die aangesloten zijn bij kleinschalige jeugdwelzijnsorganisaties of die als zelfstandig ondernemers zonder personeel werkzaam zijn