Begrippenlijst

*ADD: Attention Deficit Disorder; een vorm van ADHD waar aandachtsproblemen centraal staan en hyperactiviteit ontbreekt.

*ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder; aandachtstekortstoornis mét hyperactiviteit en impulsiviteit.

Behandelingsmethodieken: de verschillende invalshoeken van behandeling. Ieder mens is uniek wat de een als prettig ervaart kan de ander als vervelend ervaren. 

*CD: Conduct Disorder; een antisociale gedragsstoornis.

Comorbiditeit: het gelijktijdig voorkomen van meerdere (ontwikkelings)stoornissen.

Generalistische Basis GGZ: kortdurende psychologische en pedagogische begeleiding; voorheen eerstelijnszorg; behandeling kan alleen uitgevoerd worden onder toeziend oog van een BIG geregistreerde.

Intermediair: de contactmedewerker/intermediair is werkzaam in en vanuit diverse soorten welzijnsinstellingen en voorzieningen die zich onder andere richten op doelgroepen met een niet Hollandse cultuur. De participatie, emancipatie en integratie van de doelgroep bevorderen is een belangrijk uitgangspunt bij het uitvoeren van de functie. De contactmedewerker/intermediair is een contactfunctie en vervult een brugfunctie tussen de doelgroep, instellingen en instanties. Door de kennis van taal en culturele achtergrond van haar achterban is de intermediair beter in staat om de doelgroep te bereiken, te werven en te motiveren voor deelname aan activiteiten en voorzieningen.

NIP: Nederlands Instituut van en voor Psychologen (http://www.psynip.nl/)

*ODD: Oppositional Defiant Disorder; De oppositioneel opstandige gedragsstoornis wordt vaak gezien als een voorloper of een milde vorm van CD. De aanwezigheid van ODD in de vroege kindertijd hoeft echter nog geen aanwijzing te zijn voor de ontwikkeling van CD.

Outreachende hulpverlening: hulpverlening wordt aangepast aan de plek waar de problemen zich voordoen bijvoorbeeld thuis, op school, bij buurtvereniging, sportclub etc. 

Paraprofessionals: intermediairs die ingezet worden voor 'moeilijk bereikbare' doelgroepen. Paraprofessionals zijn veelal zelf uit deze doelgroep afkomstig. Zij worden met name aangesteld vanwege hun kennis over en ervaring met deze doelgroep, en niet zozeer op basis van behaalde diploma's.

Specialistische GGZ: psychotherapie, langdurige psychologische en pedagogische begeleiding, en psychodiagnostiek; voorheen tweedelijnszorg; BIG registratie vereist voor behandeling.

 

 

*Geclassificeerd door de DSM IV