Contact

U kunt altijd een mail sturen. Vermeldt u duidelijk de aanleiding van uw mail, uw naam, telefoonnummer en de tijden dat u beschikbaar bent, indien u teruggebeld wenst te worden. U kunt tevens gebruikmaken van het contactformulier.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Schemata. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Recht op inzage

In een persoonlijk dossier worden verschillende gegevens van de cliënt en het daarbij horende systeem bijgehouden. Deze gegevens zijn wettelijk beschermd en wij gaan daar zorgvuldig mee om. De hulpverlener heeft geheimhoudingsplicht en alleen personen die beroepsmatig bij de hulp van de cliënt betrokken zijn, kunnen het dossier inzien. Cliënt heeft recht op inzage in het dossier als hij/zij 12 jaar of ouder is. Dit recht heeft de wettelijk vertegenwoordiger ook, maar als de cliënt16 jaar of ouder is, dan heeft de wettelijk vertegenwoordiger zijn/haar toestemming nodig.

        

Psychologisch Adviesbureau Schemata

Postbus 1256
1500 AG Zaandam
Nederland

Tel./WhatsApp: 06 81 846 693
E-mail ons

Kamer van Koophandel nummer: 56091680

BTW nummer: NL.134373893.B01

AGB codes: 94-100190 / 94-061907

 

Algemene voorwaarden
Disclaimer