Dienstenaanbod

Samenwerking

Schemata werkt samen met GZ psychologen, psychotherapeuten en pedagogisch medewerkers/maatschappelijk werkers (binnen kindercentra/jeugdzorginstellingen) om een breed hulpaanbod te kunnen genereren:

Werkgebied

Schemata richt zich voornamelijk op de regio Noord-Holland (noord), maar is ook in andere regio's werkzaam. In de gemeente Zaandam e.o. werken wij samen met  o.a. de Centra  voor Jeugd & Gezin. U kunt naar ons doorverwezen worden via het consultatiebureau, de huisarts, Schoolmaatschappelijk werk of het opvoedsteunpunt bij u in de buurt.

 

Hulpverleningstraject op maat

Schemata kijkt allereerst hoe zij het beste aan kan sluiten bij (het karakter van) de minderjarige. Ook de interesses van de minderjarige en natuurlijk de doelen waar aan gewerkt gaan worden, vormen samen de basis voor het behandelplan.
In een hulpverleningstraject op maat wordt de beleving van de lastige situaties en het eigen gedrag van de minderjarige bespreekbaar gemaakt. Daarna wordt met opvoeder en/of minderjarige (indien 12 jaar of ouder) het doelgedrag bepaald. Dit leidt tot een stukje inzicht bij minderjarige en opvoeder. Vervolgens wordt stap voor stap ander gedrag aangeleerd en geoefend. Afhankelijk van de doelen en de tussentijdse vorderingen wordt het aantal sessies bepaald.