Behandelingen

Schemata biedt verschillende mogelijkheden voor therapie. Zowel kortdurend, als langdurend, individueel en in groepsverband. Welke behandeling voor u passend is wordt duidelijk na de intake en/of het adviesgesprek. Schemata maakt gebruik van persoonsgerichte-, klachtgerichte en oplossingsgerichte therapie. Een combinatie hiervan is het effectiefst. Om er voor te zorgen dat klachten wegbljven moet de oorzaak aangepakt worden. Soms is het, in verband met de veiligheid, echter noodzakelijk dat de klachten direct afnemen. Dan wordt er gekozen om te starten met een klachtgerichte therapie. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om de problemen structureel aan te pakken door middel van persoonsgerichte therapie. Bij vastgelopen hulpverlening is oplossingsgerichte therapie zeer efficiënt.

Persoonsgerichte therapie

Een persoonsgerichte benadering richt zich niet alleen op de klachten van cliënten, maar ook op positieve aspecten zoals competenties, waarden, zingeving en welbevinden. Daarnaast houdt een persoonsgerichte benadering rekening met de levensloop van de cliënt. Persoonsgerichte therapie wordt ook wel cliëntgerichte therapie genoemd. Het uitgangspunt van cliëntgerichte therapie is vaak persoonlijke ontwikkeling. Dit heeft vanzelfsprekend meer zelfreflectie en zelfkennis tot gevolg. Behalve positieve eigenschappen, zal de cliënt ook negatieve eigenschappen van zichzelf leren erkennen. Het uiteindelijke doel hiervan is zelfaanvaarding, door middel van het ervaren van gedachten en gevoelens van binnenuit. Dit kan leiden tot een beter uitgebalanceerd leven.

Klachtgerichte therapie

Klachtgerichte therapie richt zich op de behandeling van specifieke klachten, zonder daarbij in te gaan op de persoonlijkheid of identiteitsbeleving van de cliënt. Het doel van een klachtgerichte therapie is de klachten van de cliënt in het heden te behandelen, zonder daarbij het verleden van de cliënt of de oorzaken en ontstaansgeschiedenis van de klachten te onderzoeken.

Oplossingsgerichte therapie 

Oplossingsgerichte therapie is een zeer doelgerichte benadering die begint met het samen met cliënt omschrijven van het eindresultaat. Er kan meteen een snelle start gemaakt worden. Het is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals de cliënt die zich wenst het uitgangspunt is. De therapeut werkt met vragen en opdrachten die de kracht van cliënten naar boven halen.