Opvoeding & Cultuur

De 'geboorte' van een opvoeder

Bij de geboorte van en/of verkregen verantwoordelijkheid over een kind, wordt er ook een opvoeder 'geboren'. U heeft er ineens een grote verantwoordelijkheid bij en dat vraagt veel van u. Wanneer u als opvoeder(s) twijfelt over de manier van opvoeden of het opvoeden lastig of zwaar vindt, dan kunnen wij opvoedondersteuning bieden. Het maakt hierbij niet uit hoe oud uw kind is. Er hoeft geen specifieke opvoedingsvraag te zijn. Immers, dat u zelf als opvoeder tegen bepaalde dingen aanloopt, wil niet meteen zeggen dat uw kind daar ook last van heeft.

Opvoeden is een kunst

Minderjarigen kunnen hun opvoeders flink op de proef stellen met lastig gedrag. Iedere opvoeder kent wel de scène in de supermarkt, waarin de dreumes probeert zijn zin te krijgen door het op een krijsen te zetten. De blikken die je toegeworpen krijgt, kunnen sterk variëren. Dit kan het voor een opvoeder lastig maken te handelen zoals hij aanvankelijk van plan was. Zo zijn er meer situaties waarin je als opvoeder kunt twijfelen over de aanpak van je kind, vooral als je aanpak niet (meer) werkt. Waar ligt jouw grens en hoe maak je die duidelijk aan je kind? Beperken grenzen de ontwikkeling van je kind niet teveel? Hoe ga je om met de eigen wil van je peuter? En hoe pak je het aan als je puber zich totaal voor je afsluit, terwijl jij juist nu heel graag wilt weten wat er in hem omgaat? Hoe zorg je dat je als opvoeders één lijn trekt naar de kinderen toe? Soms raak je snel in conflict met je ene kind, terwijl dit bij de ander totaal niet het geval is, hoe ga je hiermee om? Wat doe je wanneer je merkt dat herinneringen uit je eigen jeugd je manier van opvoeden nadelig beïnvloeden? Wat doe je met negatieve gevoelens over (de opvoeding van) je kind? Het zijn allemaal vragen waar je als opvoeder mee te maken kunt krijgen.

Iedere opvoeder voelt zich op zijn manier verantwoordelijk voor zijn kind en gunt hem dat hij zich later in de maatschappij kan redden. Wij twijfelen daarom ook niet aan de intenties van opvoeders. Iedere opvoeder voedt naar beste kunnen op. Het gaat er niet om dat je de perfecte opvoeder bent of probeert te zijn. Iedere volwassene heeft als opvoeder zijn eigen sterke en zwakkere kanten. Als je dit aan je kind durft te laten zien, ben je daarmee een goed voorbeeld. Niemand is immers perfect. Wij ondersteunen opvoeders naar  een manier van opvoeden, waarin u zichzelf kunt zijn en uw kind zich gehoord en gezien voelt.

Culturele verschillen

Opgroeien in een andere cultuur met een andere taal kan extra uitdagingen opleveren. Schemata wil voorkomen dat deze uitdagingen tot opvoedingsproblemen zullen leiden. Daarom proberen wij de opvoeders opvoedingszekerheid te bieden en inzicht te geven in het eigen handelen en het gedrag van hun kind, rekening houdend met culturele en maatschappelijke verschillen. Wij zijn bekend met de veel voorkomende gevoelens van onmacht, de behoefte aan controle en de moeilijkheden rond het omgaan met gezag en status, wanneer respect ver te zoeken lijkt.