Passend onderwijs en decentralisatie jeugdzorg

31.01.2014

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs. Of met extra begeleiding op een gewone school. Vanaf 2014 komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs?utm_campaign=sea-t-onderwijs_en_wetenschap-a-passend_onderwijs&utm_term=passend%20onderwijs&gclid=CLzdvoewgbwCFQld3godbg4Aew

Diverse zorg- en hulpverleningsinstanties bieden zorg voor jeugd aan. Jeugdzorg valt onder de verantwoordelijkheid van meerdere overheden. In de praktijk leidt dit tot versnippering, waardoor de zorg voor jeugd soms tekort schiet. De overheid werkt aan een betere samenwerking tussen alle partijen en wil de jeugdzorg vanaf 2015 onderbrengen bij de gemeenten. Om dit mogelijk te maken is een wet in voorbereiding. Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdzorg?utm_campaign=sea-t-familie-jeugd-en-gezin-a-jeugdzorg&pk_kwd=%2Bjeugdzorg&gclid=CPnGntawgbwCFYlF3godxRkAcg

Bent u benieuwd wat voor effect dit op u en uw kind(eren) heeft? Neem vrijblijvend contact op met Schemata.