Samenwerking met Stichting Wijken voor Welzijn

20.06.2015

Stichting Wijken voor Welzijn heeft zich ten doel gesteld zich in te zetten voor de bevordering van actief burgerschap in zorg-en welzijn. Dat betekent dat de samenleving zich zoveel mogelijk zelf inzet voor de zwakkeren in de maatschappij. Wij geloven dat dit kan gebeuren door een buurtgerichte insteek te hebben: mensen die zich inzetten voor hun eigen wijk. Schemata werkt mee aan de realisering van dit doel.

Voor meer informatie: http://www.wijkenvoorwelzijn.nl