Ontwikkelingsstoornissen

Soms laat een kind of jongere gedrag zien waar je je als opvoeder of (para)professional zorgen over maakt. Het kan gaan om heel duidelijk zichtbaar gedrag: het kind dat of de jongere die voortdurend enorme scènes maakt, brutaal is, niet luistert, schreeuwt, gooit met spullen en tegen de deur trapt als hij zijn zin niet krijgt. Andere kinderen of jongeren laten juist gedrag zien dat veel minder of bijna niet opvalt: het kind of de jongere is verlegen, heeft altijd een rol op de achtergrond, heeft geregeld buikpijn, vermaakt zich prima alleen, accepteert makkelijk dat dingen die hij graag wil niet doorgaan, voegt zich snel naar de wensen van anderen of staat voortdurend klaar om volwassenen te helpen.

Gedrag is van te voren niet in te delen in normaal of probleemgedrag. Dat hangt immers af van de eigenheid van het kind of jongere. Wanneer een kind of jongere nooit de aandacht op zichzelf vestigt en praktisch nooit ophef maakt, zet een boze bui van dit kind of jongere je eerder aan het denken dan een boze bui van een kind of jongere dat geregeld op een gezonde manier zijn boosheid laat zien. Bij de laatste zou je je juist meer zorgen maken als het zich opeens terug zou trekken en zijn boosheid niet meer zou laten zien. Kortom, ieder kind, iedere jongere gaat op zijn eigen manier om met zijn emoties.

Gedrag is problematisch wanneer het de ontwikkeling van een kind of jongere nadelig beïnvloedt. Soms is het lastig te bepalen of iets tijdelijk gedrag is wat wel weer bijdraait of dat het gedrag een signaal is voor een ander onderliggend probleem. Als opvoeder voel je dit meestal wel aan of weet je dit doordat je verschillende alternatieven hebt geprobeerd, maar niets geleid heeft tot verandering in het gedrag van je kind.

Schemata biedt verschillende vormen van hulpverlening aan voor kinderen/jongeren met sociaal-emotionele- en ontwikkelingsproblematiek. Omgaan met eigen en andermans emoties en de omgang met andere kinderen/jongeren is vaak moeilijk of verstoord. De manier waarop deze kinderen en jongeren over zichzelf en/of anderen in hun omgeving denken of praten is vaak negatief. Soms komen kinderen/jongeren er alleen of met hulp van hun ouders niet uit. Het is voor deze kinderen/jongeren dan prettig om professionele hulp in hun vertrouwde omgeving te krijgen. Een neutraal persoon aan wie ze hun verhaal kwijt kunnen en met wie ze kunnen onderzoeken waarom ze doen zoals ze doen. De volgende stap is het aanleren van andere, meer constructieve manieren om duidelijk te maken aan de omgeving wat hen bezig houdt.