Aandachtstekortstoornissen (AD(H)D)

ADD (DSM IV classificatie: ADHD overwegend onoplettende type)

ADD is (net als ASS) een ontwikkelingsstoornis in de hersenen. Het filter dat informatie screent op belangrijkheid, werkt minder goed. Iemand met ADD heeft daarom vaak een 'vol' hoofd, waardoor informatie, indrukken en emoties trager verwerkt worden. Door alle prikkels en gedachten in het hoofd, is het lastig voor iemand met ADD om zich te concentreren. Minderjarigen met ADD worden vaak omschreven als dromerig. Precies om die reden vallen zij in hun omgeving nauwelijks op. Kennis van ADD is van groot belang om de jeugdige de juiste ondersteuning te bieden.

Als je ADD hebt, dan kun je moeite hebben met:

NB sommige symptomen zien we ook terug bij minderjarigen met ASS

ADHD

Bij ADHD wordt vaak gedacht dat een kind of jongere iets wel kan, maar niet wil. Dit is echter een groot misverstand. De hersenen van iemand met ADHD verwerken informatie anders, waardoor het overzicht op het geheel geregeld ontbreekt. Er is sprake van veel ongerichte energie. 

ADHD vs. ADD

ADHD wordt wel eens gezien als een modeverschijnsel. Hiermee worden mensen die ADHD hebben, tekort gedaan.  De kenmerken van ADHD en ADD komen nagenoeg overeen. De omgeving ervaart vaak dat een minderjarige met ADHD geen rem heeft en vluchtig is in zijn doen en laten. Voor iemand met ADHD is er niet alleen sprake van een korte aandachtsspanne, maar ook van hyperactiviteit (overbeweeglijkheid).  Er is sprake van lichamelijke onrust (voortdurend in beweging (moeten) zijn). Door het fysiek onrustige gedrag is een jeugdige met ADHD beter zichtbaar voor de omgeving dan een jeugdige met ADD.

Naast de de moeilijkheden die jeugdigen met ADD hebben, hebben jeugdigen met ADHD tevens moeite met: