Agressieve gedragsstoornissen (ODD/CD)

Normale agressie vs.  problematische agressie

Elk kind vertoont bij tijd en wijle vormen van agressief gedrag, juist omdat dit deel uitmaakt van de menselijke ontwikkeling. Naast de normale ontwikkeling kan agressie ook een andere oorsprong hebben die dan leidt tot de afwijkende ontwikkeling van agressief gedrag. Het onderscheid tussen 'normale' agressie en problematische agressie is moeilijk te maken. Slechts op individueel niveau in de praktijk kan hierover uitspraak gedaan worden.

 

 

 

 

Oppositional Defiant Disorder (ODD) vs. Conduct Disorder (CD)

 

ODD wordt gezien als voorloper/milde vorm van CD. Het onderscheid tussen ‘childhood-onset’ of ‘adolescent-onset’ (wanneer het probleemgedrag zich voor het eerst voordoet), wordt gemaakt door te kijken of er al ernstig probleemgedrag wordt vertoond voor het 10e levensjaar. Er zijn aanwijzingen dat wanneer de start van CD in de adolescentie is, er minder problemen zullen volgen na de adolescentie dan wanneer het start in de kindertijd. Mogelijk heeft dit te maken met relativerend vermogen van de minderjarige. Eventuele symptomen van CD uit de vroege kindertijd lopen vaak door tot in de volwassenheid, terwijl symptomen van ODD voornamelijk voorkomen tot aan het begin van de adolescentie.