Licht Verstandelijke Beperkingen (LVB)

Licht verstandelijke beperking (LVB) en hulpverlening

Er is sprake van een licht verstandelijke beperking wanneer er beperkingen in het sociaal aanpassingsgedrag en de sociale redzaamheid zijn, in combinatie met een benedengemiddeld IQ (tussen de 50 en 85). Deze beperkingen zijn vaak al bekend vanaf de geboorte of in ieder geval voor het achttiende levensjaar. LVB kinderen zijn kwetsbaar en hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Zij vallen echter vaak buiten de boot omdat in de meeste gevallen het intelligentieniveau als graadmeter wordt genomen in plaats van het aanpassingsgedrag. Hierdoor krijgen ze vaak ten onrechte minder (hulpverlenings)kansen.

 

 

 

Referentieleeftijd vs. Intelligentiequotiënt (IQ)

Het IQ is niet het enige criterium dat telt. De referentieleeftijd is een goed alternatief voor de interpretatie van testscores van minderjarigen met verstandelijke beperkingen. De verwachting van een IQ-score is dat deze in de loop van de ontwikkeling redelijk stabiel zal zijn. Dit geldt niet voor de referentieleeftijd. Bij de referentieleeftijd wordt dus niet gekeken in hoeverre de prestaties van de cliënt afwijken van die van zijn leeftijdsgenoten (zoals bij het IQ), maar juist met welke leeftijd zijn prestaties overeenkomen. Op deze manier kunnen personen met een verstandelijke handicap toch goed onderling vergeleken worden, ook wanneer het niveau heel laag is en er grote leeftijdsverschillen zijn.

Het IQ alleen is een beperkte voorspeller van problemen die minderjarigen met LVB kunnen hebben. Een referentieleeftijd geeft meer zicht op de mogelijkheden van een cliënt en kan altijd gemakkelijk berekend worden voor afzonderlijke subtestscores. Bij kinderen met een verstandelijke beperking zal de referentieleeftijd op jonge leeftijd waarschijnlijk toenemen, hoewel minder sterk dan de feitelijke leeftijd. Bij personen die nog in ontwikkeling zijn is het dus niet verantwoord om maatregelen te baseren op een referentieleeftijd die jaren eerder is vastgesteld.