Rol binnen het jeugdzorgstelsel

Bottleneck jeugdzorgstelsel

Binnen (grote) jeugdzorginstellingen, zijn tijdsdruk en verschillende persoonlijke werkwijzen de grootste knelpunten. Hierdoor is er vaak weinig sprake van eenduidige hulpverlening. 

Oorzaken kunnen zijn:

Schemata legt de vinger op de zere plek en pakt de oorzaken van ontoereikende hulpverlening aan. Er worden duidelijke afspraken gemaakt met cliënten en/of jeugdzorginstellingen om die hulpverlening tot stand te brengen waar elke cliënt/instelling naar verlangt.

Wij streven naar:

Wij zorgen ervoor dat de cliënt te maken heeft met maximaal twee contactpersonen die beiden dezelfde werkwijze hanteren. Denk aan een hulpverlener en een ‘schaduwhulpverlener’. De ‘schaduwhulpverlener’ is achter de schermen bij het proces betrokken en kan inspringen wanneer de hulpverlener onverhoopt, om welke reden dan ook, niet beschikbaar is.