Drijfveren Schemata

Waarom Schemata?

Schemata is een kleinschalige en daardoor meer persoonlijke onderneming. Schemata maakt geen gebruik van een (vaste) praktijkruimte en is mede hierdoor flexibel en breed inzetbaar. Door onze outreachende werkwijze kunnen wij cliënten o.a. in hun eigen comfortabele thuissituatie ondersteunen. 

Schemata belicht als een van de weinigen interculturele problematiek en de ontwikkeling van schema’s door middel van drijfveren.

Schema’s|Schemata

Een schema (meervoud schemata) is een psychologisch begrip dat bepaalt hoe ieder mens naar zichzelf, anderen en de wereld om zich heen kijkt. Hier dankt Schemata haar naam aan. Schema’s sturen het gedrag en vormen de identiteit van een persoon. Functionele schema’s zorgen ervoor dat een persoon in balans is. Disfunctionele schema’s zorgen voor een structurele disbalans in het leven. Schemata richt zich allereerst op de oorzaken van de disbalans en daarna op de gevolgen, zoals psychische problemen, die daaruit voortvloeien. Schemata streeft naar de ontwikkeling van functionele schema's.

Drijfveren

Drijfveren bepalen ons gedrag en zijn onderdeel van onze schema’s. Ze zeggen iets over onze motivatie, houding, voorkeur en waarden. Drijfveren staan centraal binnen de behandelingsmethodieken van Schemata. Ze kunnen als gevolg van tijd  of ervaring veranderen. Hoe bewuster je bent van je drijfveren in je dagelijkse bezigheden, hoe lekkerder  je in je vel zult voelen. Bij drijfveren gaat het er om wat mensen werkelijk beweegt en niet om het gedrag. Het vergt behoorlijk wat zelfinzicht om te ontdekken wat je drijfveren zijn. Oefening en geduld zijn van wezenlijk belang.

Interculturele problematiek

Schemata onderscheidt zich door interculturele problematiek te belichten. Het uitgangspunt is dat zowel Nederlanders met de Hollandse cultuur als Nederlanders met andere culturen, meer zicht krijgen op de culturen om zich heen. Begrip en solidariteit zijn hierbij essentieel voor het ontwikkelen van gezonde schema's (schemata). (Inter)culturele problemen of disfunctionele schema’s moeten geen belemmering vormen voor hulpverlening.