Minderjarigen & opvoeders

Workshops/Thema avonden op maat

Soms heb je als opvoeder behoefte aan wat meer informatie over een bepaald onderwerp dat je ook met andere opvoeders zou willen bespreken. Schemata zal een aantal keer per jaar een thema avond of workshop organiseren waar u zich als opvoeder individueel voor kunt inschrijven. De data en de onderwerpen van deze workshops zullen op de website worden gepubliceerd onder het tabblad "Agenda". Op die nieuwspagina wordt u op de hoogte gehouden van relevante maatschappelijke ontwikkelingen. 

Het is ook mogelijk dat Schemata een thema avond bij u thuis verzorgt. Leerrijk om samen met een groep vrienden/vriendinnen, collega’s of vaders/moeders van bijvoorbeeld school te doen. U zorgt voor een hapje en een drankje en bepaalt het onderwerp, Schemata verzorgt de avond inhoudelijk.

Voorbeelden van thema’s zijn: positief opvoeden, de ontwikkeling van een kind in een bepaalde leeftijd (bijvoorbeeld baby’s of peuters). Maar ook onderwerpen als hoe je een baan en je gezin kunt combineren en ook nog tijd kunt overhouden voor jezelf. Bel of e-mail voor een thema avond op maat.

Voor elke training is er een opvoedertrainingsgroep en een minderjarigentrainingsgroep. Deze trainingen worden ook voor cliënten met een verstandelijke handicap aangeboden. Er wordt hier tevens aandacht besteed aan de volgbaarheid van de training. Trainingen voor medwerkers en management hebben een andere insteek dan de voorgenoemde trainingsgroepen.

Training interculturele sociale vaardigheden

In de training gaat het om het verder ontwikkelen van uw competenties. Alle competenties zijn namelijk trainbaar. We gebruiken daarbij diverse werkvormen, individuele reflectie, uitwisseling en simulaties. Het eindresultaat van deze training is dat u per competentie uw sterke punten kent, weet welke gebieden verdere ontwikkeling behoeven en hoe u dat kunt aanpakken.

Het voordeel voor een organisatie is dat u de geleerde vaardigheden kunt toepassen in functioneringsgesprekken en eventuele Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP’s) van individuele medewerkers.

Door bij jongeren hun (interculturele) sociale vaardigheden te vergroten kunnen problemen tijdens stages en op het werk voorkomen worden. Dit geldt ook voor gedrags- en psychische problemen, bovendien vergroot het hun zelfvertrouwen. Ze leren omgaan met regels, conflicten op het werk, overleggen, samenwerken, e.d.

Training Ontwikkelingsstoornissen

De problematiek rondom agressie en boosheid is niet de makkelijkste, evenmin als de begeleiding van personen met problemen op dit vlak. De reden daarvoor is dat in de kern mensen met agressieproblemen anderen wantrouwen en zich daarom maar moeilijk binden. Ze vinden het eng zich open op te stellen dan wel vertrouwen te schenken. Met als gevolg dat ook de relatie cliënt-therapeut zelden eenvoudig is en je als therapeut veel tijd moet stoppen in het tot stand brengen van een relatie waarin samen werken aan de problemen mogelijk is. Schemata investeert in het verkrijgen van dit vertrouwen om tot een positieve uitkomst te komen. Agressie-regulatie trajecten kunnen daarom lang van duur zijn.

Training "ontdek je plekje"

Welke opvoedingsstijl/ovoedingsmethode gebruikt u? Wat is de beste opvoedingsstijl? Om meer zicht te krijgen op uw situatie worden er bepaalde praktijkvoorbeelden gebruikt en worden er situaties nagebootst. Wat is uw rol binnen het gezin en wat is de rol van uw kind? De observatie van de dynamiek tussen opvoeder en minderjarige is 1 van de belangrijkste punten binnen deze training.