Professionals

Leerkrachten, gezinsvoogden, kinderartsen en pedagogisch medewerkers van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, brengen veel tijd met een kind/jongere door. Zij zijn voor kinderen/jongeren dan ook vertrouwde personen die het kind/de jongere goed kennen. Als een kind/jongere niet lekker in zijn vel zit, dan signaleert een leerkracht, gezinsvoogd, kinderarts of pedagogisch medewerker dat vaak wel. Toch is er niet altijd de ruimte om binnen de groep dat ene kind of die ene jongere extra goed te observeren. Schemata kijkt dan graag met u mee.