Werkwijze

Positieve benadering

Een juiste balans tussen zonneschijn en regen zorgt voor het ontstaan van een prachtige regenboog.  Zo willen wij de ups en downs in het leven het liefst bestempelen. De focus ligt met name op de successen in het leven in plaats van op de tegenslagen. Schemata wordt ge├»nspireerd door de kleuren en de symboliek van de regenboog. Een regenboog is een symbool voor vergeving en hoop voor de toekomst. Tevens is het een symbool van diversiteit wat bij ons duidt op het samenbrengen van verschillende culturen. 

Fasen van hulpverlening:

1. Kennismakingsgesprek

Soms heeft een kind/jongere problemen waar u zich geen raad mee weet en die u niet zelf kunt oplossen. Voor iedere opvoeder en voor elk kind/elke jongere is dit een moeilijke situatie. Er moet iets veranderen. Sommige problemen gaan niet vanzelf over.

Is er een psychiatrische stoornis vastgesteld door een kinder- en jeugdpsychiater en wilt u weten wat er nu moet gebeuren? Wilt u weten of u of uw kind/uw cli├źnten en/of uw medewerkers baat zullen hebben bij een op maat ontwikkelde training of hulpverlening? Dan biedt Schemata u de mogelijkheid om kosteloos een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te vragen. Op basis van dit gesprek wordt beoordeeld of een intakegesprek gewenst is. 

Duur: ca. 30 minuten

2. Intakegesprek

Heeft u een gerichte hulpvraag en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Dan plannen we zo snel mogelijk een intakegesprek in.

Dit gesprek wordt bij kinderen onder de 12 jaar gevoerd met de gezagdragende opvoeder(s). Het is wenselijk dat kinderen van 12 jaar en ouder meekomen naar het gesprek. Zowel de jongere als de ouder worden dan bij het gesprek betrokken. Bij kinderen van 16 jaar en ouder kan ervoor gekozen worden om het intakegesprek met opvoeders en jeugdige afzonderlijk te voeren.

Tijdens het intakegesprek wordt de huidige situatie in kaart gebracht. De hulpvragen, wensen en doelen van de minderjarige en de ouders staan hierbij centraal. Op basis hiervan wordt beoordeeld of wij de de hulp kunnen bieden die wenselijk danwel noodzakelijk is. Indien dit het geval is, worden er gezamenlijk doelen geformuleerd. Tevens wordt er een inschatting gemaakt van het aantal begeleidingsmomenten die nodig zullen zijn om de doelen te behalen. Dit wordt opgenomen in een behandelplan. 

Specifiek voor instellingen kan er op basis van dit gesprek een passende offerte opgesteld worden. Daarin vindt u een helder antwoord op vragen, een plan van aanpak voor uw instelling, de investering en natuurlijk het resultaat dat u zult behalen.

Duur: ca. 45 minuten

3. Behandeling

Gezagdragende opvoeders en jongeren ouder dan 16 jaar krijgen een afschrift van het behandelplan. Kinderen tussen de 4 en 15 jaar krijgen alleen hun persoonlijke doelen aangereikt. Dit kan in de vorm van een takenboekje zijn, maar dit kunnen ook beloningschema' s zijn. 

Afhankelijk van de wensen van opvoeders en eventueel minderjarigen, wordt er om de 4 tot 6 weken een moment ingepland om de voortgang van doelrealisatie te bepalen.

Sessies van 45 minuten

4. Evaluatie

Na realisatie van de opgestelde doelen of na het verstrijken van de afgesproken behandelperiode, wordt gekeken of de kwaliteit van het leven van minderjarige en opvoeder is verbeterd. Besproken wordt of er verdere behandeling nodig is.

5. Nazorg

Samen met u wordt gekeken wat er nodig is om de positieve veranderingen in stand te houden. Denk aan het opgroeiende kind dat verschillende ontwikkelingsfasen zal doorlopen en bijbehorende gedragingen zal laten zien. De ondersteuning die er tijdens de behandeling ingezet werd kan geleidelijk afgebouwd worden of na onderling overleg onverminderd plaatsvinden.