Vergoedingen

Ziektekostenverzekeraar

Schemata werkt volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging het NIP, wat de kwaliteit en de professionaliteit waarborgt. De algemene informatie van het psychologisch adviesbureau, de betalingsvoorwaarden en de tarieven zijn hieraan gerelateerd. 

Schemata biedt restitutiezorg. Dit houdt in dat er geen contracten afgesloten zijn met zorgverzekeraars. Er wordt ook wel gesproken van contractvrije psychologen. In de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering staat omschreven of en op welke voorwaarden u in aanmerking komt voor vergoeding van psychologische hulp. Niet alle polisvoorwaarden zijn even duidelijk omschreven, daarom raden wij u aan uw polisvoorwaarden goed te raadplegen en indien nodig uw ziektekostenverzekeraar telefonisch om uitleg te vragen.

In 2016 zit psychosociale hulpverlening in het basispakket van de zorgverzekeraars. Dit betekent dat uw eigen risico eerst wordt aangesproken. Het eigen risico bedraagt per 1-1-2016 €385. In een enkel geval kan uw aanvullende pakket aangesproken worden, maar dat is afhankelijk van de vorm van hulpverlening. Wanneer de zorg geleverd kan worden vanuit uw aanvullend pakket, dan betaalt u geen eigen risico en komt u direct in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding. Vraag bij aanvang van de behandeling naar de mogelijkheden, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

De kosten die niet vergoed worden, kunt u mogelijk als 'bijzondere kosten' opvoeren bij uw belastingaangifte. Indien uw kind in aanmerking komt voor AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vergoeding of een Persoonsgebonden Budget (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgebonden-budget-pgb/veranderingen-persoonsgebonden-budget), kan de behandeling of begeleiding door onze praktijk hieruit bekostigd worden.  De sociale wijkteams/jeugdteams kunnen u ondersteunen bij de indicatiestelling. U bent en blijft echter zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur.